<< TERUG

 

Jan Sipke Hulzinga (directeur) en Quérine van Osch (transitiemanager) nemen namens BOL | van Staveren deel aan Koploperproject Noordoostpolder. Enthousiast lichten zij hun deelname aan het project toe:

 

Waarom doen jullie mee?

Duurzaamheid draait om het maken van bewuste keuzes, met respect voor mens en milieu. BOL | van Staveren heeft de ambitie om een koploper te zijn in de distributie en omschakeling naar duurzame brandstoffen en energiedragers. Vanuit onze ambitie is het logisch dat we ons actief hebben aangesloten bij het Koploperproject. Het Koploperproject richt zich op een duurzame versterking van de (regionale) economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers en andere organisaties de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te innoveren en beter in te spelen op de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie.

 

Wat is jullie visie voor de toekomst als het gaat om toekomst bestendig ondernemen?

BOL | van Staveren levert van oudsher fossiele, biologische en synthetische brandstoffen maar we investeren volop in duurzame alternatieven. In de agrarische sector zien wij een groei in waterstof en elektrificatie toepassingen. Denk aan elektrische- en waterstof heftrucks en tractoren. Voorlopig zijn deze waterstof oplossingen in aanschafwaarde nog duurder dan de traditionele voertuigen op diesel. Maar we kunnen er niet meer omheen, de inzet van alternatieve energie groeit hard! Ook liggen gebruikskosten nu veelal op een lager niveau. Om partner te zijn en blijven breiden we ons duurzame assortiment producten uit en investeren we in kennis en pilotprojecten in de energietransitie.

Wat hoop je dat deelname aan het Koploperproject jullie oplevert?

Een 0-meting van onze (duurzame) bedrijfsactiviteiten. Het opstellen van een duurzaamheidsagenda welke het duurzame DNA van ons bedrijf activeert, nog bewuster keuze's te gaan maken en de resultaten daarvan te meten en tevens zichtbaar te maken c.q. te communiceren (koploper en aanjager van zijn).

Daarnaast is ons doel SMART-doelen te formuleren passend bij onze missie en visie en daarin is het cruciaal dat onze medewerkers stapsgewijs meegenomen worden in dit traject. Samen sterker is onze pay-off en door hen te betrekken op een laagdrempelige manier dragen wij deze boodschap van binnen naar buiten uit.

 

 

bol-van-staveren