<< TERUG

 

Ligeia Paletti, division management consultant bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, licht haar deelname aan het Koploperproject Noordoostpolder toe:

 

Waarom neem je deel aan het Koploperproject?

NLR kan als onderzoeksinstelling ondersteuning geven aan bedrijven uit verschillende sectoren in de transitie naar een duurzame industrie. Daarbij kan NLR kennis en ervaringen uit de luchtvaartsector inzetten.

 

Hoe staat NLR er nu voor en wat is je visie voor de toekomst als het gaat om toekomst bestendig ondernemen? 

Ik denk dat het collectieve bewustzijn nog niet groot genoeg is, van de ware en volledige impact van de veranderingen die de industrie moet doorvoeren, willen we de doelstellingen van de EU-green deal binnen de gestelde termijn halen. Dat geldt ook in bredere zin: we moeten de negatieve impact door de mensheid op het klimaat een halt toeroepen.

Mijn visie is dat alle industrieën een andere mindset moeten krijgen. Ze moeten duurzaamheid niet als een uitdaging zien die ze moeten overwinnen, maar juist als een kans voor een nieuwe manier van zakendoen en daar moeten ze ondernemend in zijn.

 

Wat hoop je dat deelname aan het Koploperproject oplevert? 

Inzicht in de huidige en toekomstige uitdagingen (en hun innovatieve oplossingen) voor de Nederlandse bedrijven – individueel en in onderlinge samenhang – in hun transitie naar meer duurzame praktijken.

 

 

nlr