Emmeloord - 04-03-2022

 

Bij Boerderij Groeizaam in Emmeloord is vorige week een rij tamme kastanjes geplant langs een wandelpad. Een aantal bomen zijn bekostigd vanuit de maatschappelijke bijdrage 2021 van Polderstroom.

 

Polderstroom is het product van plaatselijke energiecoöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN). Het gaat om elektriciteit die in de Noordoostpolder wordt opgewekt, hier ook wordt afgezet én waarvan de revenuen terugstromen in de samenleving. Voor leverantie is EPN aangesloten bij energiemaatschappij Energie VanOns (EVO), die al enkele jaren in de top van de duurzaamheidsranking staat.

 

Aanplant bomen

Per klant uit Noordoostpolder ontvangt EPN jaarlijks van EVO € 75. Hiervan wordt ieder jaar een percentage toegekend aan drie door het publiek aangedragen sociaal-maatschappelijke doelen in Noordoostpolder. Daarnaast schenkt EPN jaarlijks bomen aan projecten in de Noordoostpolder. “Die leverden we voorheen aan het voedselbos, maar dat project is afgerond. Dus zoeken we nu andere locaties waar bomen tot hun recht komen”, zegt Frank Hop, bestuurslid van EPN. Hij licht toe dat het jaarlijks planten van een aantal bomen, tevens bedoeld is als CO2-compensatie voor de levering van gas. “Als groen energiebedrijf leveren we naast stroom, natuurlijk ook gas. Gas is grijs, dus planten we bomen om CO2 te compenseren. Daarnaast willen we met deze acties bijdragen aan bewustwording.”

 

EPN plant vanuit de bijdrage 2021 binnenkort nog bomen bij biodynamisch akkerbouwbedrijf Vos in Kraggenburg. De bij Groeizaam geplante tamme kastanjes vormen een welkome aanvulling op de boomsingel die de biodynamische akkers omzomen. “Het dient ook nog een maatschappelijk belang”, zegt manager Marc van Niekerk, “Er zijn niet zoveel mensen meer die het weten, maar er loopt over deze kavels een ‘Op de kuierlatten’-boerderijpad van zo’n drie kilometer. Mensen mogen hier dus vrij wandelen”.                           

 

Nominaties maatschappelijke doelen

De bijdrage van EPN over 2021 aan sociaal-maatschappelijke doelen is een maand geleden uitgereikt. “De termijn voor het indienen van projectdoelen voor 2022 is nu open”, kondigt Frans van de Lindeloof, projectleider van Polderstroom, aan. “Hiervoor kan iedereen weer voorstellen indienen. Het moet gaan om sociaal-maatschappelijke en bij voorkeur duurzame projecten. Te denken valt aan het planten van bomen in een dorpsbos of het plaatsen van een klimrek. Maar we vertrouwen er op dat polderbewoners zelf weer met veel goede ideeën komen.” De energiepioniers kiezen uit de ingediende voorstellen drie doelen. Klanten van EPN bepalen vervolgens naar welk van die doelen hun bijdrage gaat. Voorstellen voor projectdoelen kunnen, voorzien van argumentatie, tot en met 8 april worden ingediend via het aanmeldformulier.

Naar overzicht