Visie/missie

Coöperatie Gelijk-Stroom streeft ernaar de duurzaam opgewekte energie uit de Noordoostpolder bereikbaar te maken voor de inwoners van de Noordoostpolder, zonder de bedoeling om winst te maken.

Gelijk-Stroom is een enthousiast burgerinitiatief gerund door vrijwilligers, voortgekomen uit de stichting Pioniers van de Toekomst.

 

Wat wil Gelijk-Stroom bereiken?

Het streven is de bewustwording van het verbruik van fossiele energie te vergroten door over te stappen naar duurzame energie en de besparing in het gebruik ervan te bevorderen.

 

Dit gebeurt door aandacht te besteden aan:

  • Het stimuleren van het gebruik van duurzame energie.
  • Het opzetten en/of ondersteunen van lokale duurzame energieprojecten.
  • Het zich ervoor inzetten dat de revenuen van de in de Noordoostpolder opgewekte energie bij de inwoners terecht komen.
  • Het zoveel mogelijk benutten van daken voor zonne-energie, in plaats van hiervoor (landbouw)grond te gebruiken.

 

De overheid heeft bepaald dat in 2050 alle woningen van het gas af moeten (energietransitie). Gelijk-Stroom levert daar een bijdrage aan en voelt zich verantwoordelijk voor onze polder.

 

Werkwijze

Het bestuur van Gelijk-Stroom zoekt de samenwerking met diverse organisaties in de Noordoostpolder om het gebruik van alternatieve vormen van energie te bevorderen. Wij volgen de ontwikkelingen en vernieuwingen om in te spelen op de inkoop en verkoop van groene stroom uit de Noordoostpolder.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gelijk-Stroom heeft satelliet-coöperaties (postcoderoosprojecten) opgericht om bewoners deel te laten nemen aan energieprojecten;
  • Gelijk-Stroom koopt in samenwerking met energiecoöperatie Energie VanOns de in de Noordoostpolder opgewekte groene stroom in (windmolen en zonneprojecten zoals de postcoderozen);
  • Gelijk-Stroom levert in samenwerking met Energie VanOns deze in de Noordoostpolder opgewekte groene stroom aan eigen klanten, zakelijk en particulier, voornamelijk in de Noordoostpolder;
  • Gelijk-Stroom verkoopt via Energie VanOns CO2-gecompenseerd gas. Energie VanOns selecteert zelf projecten voor de aankoop van VER's voor de compensatie van dit gas. Gelijk-Stroom compenseert lokaal met de aanplant van bomen.

Organisatie/de coöperatie

Gelijk-Stroom is een coöperatieve vereniging voortgekomen uit de activiteiten van Stichting Pioniers van de Toekomst. Samen werken we aan een duurzame Noordoostpolder. Gelijk-Stroom wordt geleid door een eigen bestuur en Raad van Commissarissen. De coöperatie is in 2014 opgericht en is tot 2022 actief geweest onder de naam Energie Pioniers Noordoostpolder. In 2022 heeft de coöperatie een metamorfose ondergaan en is de coöperatie verder gegaan als Gelijk-Stroom.

 

Het kenmerk van een coöperatieve vereniging is dat het overeenkomsten kan aangaan voor de leden van de coöperatie. De leden beslissen mee over de koers van de coöperatie. Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd en indien van toepassing worden de leden bij belangrijke besluiten vaker geraadpleegd.  

 

Het bestuur van Gelijk-Stroom bestaat uit:

Hans Wijnants, voorzitter

Reinder van Wieren, penningmeester

Cor Gouda, lid

Jan Bastiaanssen, lid

 

Adviseurs

Frans van de Lindeloof, algemeen adviseur

Jelle de Jong, adviseur communicatie

 

Secretariaat

Elly van Wieren

 

Nieuwsgierig wie deze gedreven bestuursleden zijn? Klik dan hier!

 

Momenteel zijn er meerdere vacatures voor bestuursleden beschikbaar. Interesse? Neem contact met ons op.

 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. De raad bestaat uit:

Aukje van der Molen, lid

Hester Kuper, lid

Bert Jan Breman, lid

gelijk-stroom

 

Post- en bezoekadres

(uitsluitend op afspraak)

Randweg 25

8304 AS Emmeloord

Vul hier de uitkomst van de som in

Partners