Lelystad - 16-12-2023

 

Bij het FEA kenniscafé wordt kennis overgedragen over de lokale en regionale samenwerking aan de energietransitie. Het Netwerk Energieneutraal en energiecorporatie Gelijk-Stroom zijn voorbeelden van initiatieven om het lokale energielandschap te verduurzamen. Welke rol kan een actief netwerk van inwoners en bedrijven hebben in de energietransitie? Verduurzaming is immers niet alleen een technisch proces maar vooral een social proces.

 

Rutger Bergboer (coördinator Netwerk Energieneutraal) en Gelijk-Stroom voorzitter Hans Wijnants waren onlangs te gast bij het Kenniscafé om hierover door te praten en meer te vertellen over de projecten die in de Noordoostpolder aan de orde zijn. Het Netwerk Energieneutraal is een voorbeeld van een actief netwerk in de Noordoostpolder waar inwoners en bedrijven samenwerken op verschillende thema’s aan de energietransitie. En er is met succes een aantal projecten opgezet. Netwerk Energieneutraal heeft een Kansenkaart opgezet met allerlei initiatieven om te kijken of er een lokaal energielandschap kan worden gecreëerd. Energiecoöperatie Gelijk-Stroom is één van de partners in dit netwerk. Gelijk-Stroom wil als burgerinitiatief zonder winstoogmerk duurzame energie beschikbaar maken voor inwoners in de Noordoostpolder. Gelijk-Stroom wil zich niet alleen inzetten op de inkoop en verkoop van stroom maar door ontwikkelen naar een platform voor inwoners om kennis te delen en samen aan de slag te gaan met projecten in dorpen en wijken in de Noordoostpolder.

 


 

Naar overzicht