Emnmeloord - 26-06-2023

 

Gelijk-Stroom, het burgerinitiatief dat zich inzet om duurzaam opgewekte energie uit de Noordoostpolder toegankelijk te maken voor alle inwoners van de Noordoostpolder, heeft een nieuwe voorzitter. Hans Wijnants, voormalig wethouder, neemt het stokje over van Peter Brouwer.

‘Gelijk-Stroom is de nieuwe naam van de coöperatie die voorheen Energie Pioniers Noordoostpolder heette. Het doel is om de lokaal opgewekte energie ook lokaal te gebruiken en de opbrengsten deels terug te laten stromen naar het eigen gebied. Samen met Energie VanOns beantwoorden we hieraan. De energie-transitie vindt daarmee plaats door en voor onze eigen inwoners.’

 

Uitdagingen en kansen          

‘Toen ik na 8 jaar wethouderschap stopte was mijn beeld van de Noordoostpolder drastisch veranderd. Vaak heb ik de Cruyffiaanse kreet gebezigd ‘dat je het pas gaat zien als je het door hebt’. En dat geldt ook als je kijkt naar de mogelijkheden bij de energie-transitie. ‘Stroom Gemaakt in de Noordoostpolder’ past bij onze pioniersgeest maar is er niet zomaar voor iedereen.’ Wijnants erkent dat de energietransitie uitdagingen en kansen met zich meebrengt. ‘Terwijl bedrijven over het algemeen hun weg wel zullen vinden vanwege hun sterke afhankelijkheid van energie, ervaren inwoners verschillende snelheden op het pad van de energietransitie. Woon je in een aardgasloze wijk dan heb je al gedwongen keuzes gemaakt vanuit overheidswege en ben je je bewust van de veranderingen. Woon je daar niet, dan ben je wellicht zelf al bezig met oplossingen die behoorlijke investeringen betekenen en dus ook veel risico.’

 

Gesprekken voeren

De nieuwe voorzitter benoemt de obstakels die inwoners ervan weerhouden stappen te zetten, zoals onzekerheid over rendement en veranderende regelgeving. Hij ziet Gelijk-Stroom als een organisatie die een helpende hand kan bieden en vooral het aanspreekpunt wordt voor burgerparticipatie. ‘Ik zie het belang om dit samen met onze inwoners te doen en dus de noodzaak om hen te bereiken en te begrijpen.’ Daarvoor stelt hij een verkenning voor door gesprekken te voeren met onder andere de gemeente, dorpsbelangen, wijkbesturen en inwoners. Het uiteindelijke doel van Gelijk-Stroom is om in de toekomst een verenigde groep inwoners uit de Noordoostpolder te presenteren als platform, waaraan initiatiefnemers met tal van ideeën op het gebied van zonneweiden, windmolens en energieopslag niet voorbij kunnen gaan. ‘Op die manier kunnen we proactief wijzen op het belang van burgerparticipatie, het verkrijgen van draagvlak en de mogelijkheden voor financiële deelname. Het Rijk hecht daaraan ook steeds meer belang.’

 

Inwoners verenigen

Wijnants benadrukt dat het merendeel van de inwoners voorzichtig is en de ontwikkelingen vanuit een afstand bekijkt, maar tegelijkertijd ook niet achter wil blijven. Gelijk-Stroom kan inwoners verenigen om gezamenlijk duurzame oplossingen toe te passen. Hij pleit ervoor om niet het wiel opnieuw uit te vinden, aangezien er al veel initiatieven bestaan. Inwoners die lid worden van Gelijk-Stroom, kunnen deel uitmaken van een platform waar informatie, ervaringen en behoeften gedeeld worden. Leden kunnen ook aanspreekpunten en ambassadeurs worden in hun eigen wijken, straten en dorpen. Wijnants benadrukt dat gezamenlijke inzet noodzakelijk is en nodigt iedereen die hieraan wil bijdragen uit om contact op te nemen via www.gelijk-stroom.nl.

 

Draagvlak en succes

Wijnants ziet parallellen tussen Gelijk-Stroom en zijn ervaring met het oprichten van de bloeiende Golfclub Emmeloord twintig jaar geleden. ‘Toen er destijds plannen waren van een commerciële partij om een golfbaan met huizen aan te leggen, hebben we alle golfers en aspirant-golfers in de Noordoostpolder verenigd. Hierdoor konden we een serieuze groep mensen presenteren aan de initiatiefnemer en de gemeente, waardoor ze niet om ons heen konden als ze draagvlak en succes wilden hebben. Op dezelfde manier kun je nu al via Gelijk-Stroom, de hier opgewekte energie ook hier gebruiken, met een mooie maatschappelijke opbrengst.’

Naar overzicht