Emmeloord - 22-02-2022

 

Energie Pioniers Noordoostpolder heeft over 2021 een totaalbedrag van € 1.370 uitgekeerd aan drie sociaal-maatschappelijke doelen in de Noordoostpolder. Een bedrag dat toeneemt naarmate meer mensen Polderstroom afnemen.

 

In de bosstrook achter Samenwerkingsschool De Floreant in Luttelgeest wordt tijdens de ochtendpauze druk gespeeld. “We hebben met elkaar afgesproken dat dat mag, áls het droog weer is”, lacht directeur Henk Orsel, en dat laten de kinderen zich geen twee keer zeggen. Het gaat nog leuker worden, zo vertellen de opgestelde bordjes met afbeeldingen van klim- en klautertoestellen. De inrichting van het beweeg- en beleefbos is onderdeel van een groter project waar het hele dorp bij betrokken is. De omgeving van de school wordt multifunctioneel ingericht, zodat alle dorpsbewoners er vrijelijk kunnen bewegen, ontmoeten en spelen. Daar is geld voor nodig en de bijdrage vanuit Polderstroom is dan ook heel welkom.

 

Frans van de Lindeloof, projectleider Polderstroom, overhandigt Orsel een bedrag van € 546. “Daar kunnen we vast een klimtoestel mee bekostigen”, reageert deze verrast, “Wat mooi dat zoveel mensen onze plannen zo’n warm hart toedragen”. De reacties van de betrokkenen van de andere twee doelen zijn gelijkluidend. Aan Vrienden van Zorgboerderij De Bosrand aan de Vormtweg in Tollebeek is € 520 uitgekeerd. Het geld draagt bij aan de realisatie van een duurzame kas. Het project ‘Ontmoeting in stilte’ - een urnenmuur met overdenkingsplek op de begraafplaats in Ens - heeft een bijdrage van € 304 ontvangen.

 

Sociaal-maatschappelijke doelen

Voor iedere klant van Polderstroom draagt Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN) jaarlijks € 10 bij aan sociaal-maatschappelijke en - bij voorkeur - duurzame doelen in Noordoostpolder. “Klanten konden zelf kiezen naar welk van de drie doelen hun bijdrage ging”, licht Van de Lindeloof toe. “De uitkeringen zijn bepaald naar rato van de uitgebrachte stemmen. En mede dankzij een extra bijdrage van energiemaatschappij Energie VanOns (EVO), waar EPN bij aangesloten is, konden wij deze bedragen overmaken.”

 

De drie doelen werden door EPN gekozen uit voordrachten door het publiek. Binnenkort volgt een oproep voor projectnominaties voor 2022. “Iedereen mag doelen aandragen, maar alleen klanten mogen stemmen. Wij hopen natuurlijk dat dat een extra stimulans is om over te stappen op Polderstroom”, benadrukt Van de Lindeloof. “Het gaat om groene energie die híer wordt opgewekt - dóór onze eigen inwoners -, die híer ook wordt verbruikt en waarvan de revenuen terugstromen naar goede doelen ín de polder. Hoe meer inwoners daarvoor kiezen, hoe hoger ook de uitkering aan sociaal-maatschappelijke doelen.”

Naar overzicht